Cell: 082 417 0175

Myburgh Toerusting

Vir die Boer, van die Boer

Geskiedenis

Ek boer vanaf 2004 saam met my pa net buite Ermelo, Mpumalanga. In die lig van minimum lone, en die al stygende diesel prys het ek besef dat daar ‘n behoefte is aan goedkoper maniere van werk.

Elke implement wat ons verkoop is gebou om te hou. Kwaliteit lê my na aan die hart. Elke implement het ‘n storie en gaan ‘n impak op jou boerdery maak. Ons is konstant besig om nuwe projekte aan te pak, en sal ons volgende produk binne kort bekendstel.